ΨΥΚΤHΣ ΝΕΡΟΥ (CO-200)

Ψύκτες ψύκτης νερού με δοσομετρητήΗ σύγχρονη αρτοποιία με την χρήση ταχυζυμωτηρίων απαιτεί διαρκή ροή παγωμένου νερού για την παρασκευή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων αρτοποιίας. Η Clivanexport στην προσπάθεια της να καλύψει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου αρτοποιού, προχώρησε στην κατασκευή του δικού της ψύκτη συνεχούς ροής με δυνατότητα παραγωγής 200 lt/h παγωμένου νερού από θερμοκρασία 22°C σε θερμοκρασία 3°C με εξωτερική θερμοκρασία 30°C. Αυτή η παραγωγή μπορεί να καλύψει πλήρως ένα μέσο αρτοποιείο παραγωγικότητας έως και 600 kg/8ωρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:Τεχνικά χαρακτηριστικά ψύκτη ψυκτών νερού με δοσομετρητή CO-200
• Η φιλοσοφία κατασκευής του ψύκτη είναι πρωτοποριακή και στηρίζεται στην σταδιακή ψύξη του νερού σε τέσσερα στάδια (δοχεία), με ξεχωριστό εξατμιστή (σερπαντίνα) σε κάθε δοχείο.
• Λειτουργεί με την πίεση του δικτύου ύδρευσης και δεν απαιτείται αντλία σε περίπτωση που ο ψύκτης είναι χαμηλότερα του ταχυζυμωτηρίου.
• Φέρει αυτόματο ηλεκτρονικό δοσομετρητή, όπου με την τοποθέτηση των απαιτουμένων λίτρων προς χρήση, επιτυγχάνεται η ακριβή ποσότητα νερού που απαιτείται δια την παρασκευή της ζύμης.
• Φέρει επίσης ηλεκτρονικό θερμοστάτη δια την ρύθμιση θερμοκρασίας του νερού.
• Είναι τροχήλατος δια την εύκολη μεταφορά εντός του αρτοποιείου.
• Δυνατότητα σύνδεσης και με δεύτερο ψύκτη εν σειρά για μεγαλύτερη ζήτηση ποσότητας παγωμένου νερού.
• Ανοξείδωτη κατασκευή με μόνωση από διογκωμένη πολυουρεθάνη.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών

Εικόνες

.

ΜΙΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ (MK-560)

Μίκτης νερού με δοσομετρητήΗ παρασκευή ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων αρτοποιίας απαιτεί σωστή και σταθερή θερμοκρασία ζύμης, όχι μεγαλύτερη των 28°C. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η σταθερή θερμοκρασία του νερού, όπως και των αλεύρων είναι σημαντικός παράγοντας παραγωγής ποιοτικών προϊόντων.
Η Clivanexport στην προσπάθεια της να καλύψει όλες τις ανάγκες του σύγχρονου αρτοποιού, προχώρησε στην κατασκευή του δικού της μίκτη – δοσομετρητή νερού ο οποίος έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με ψύκτη νερού, με θερμοσίφωνα και με το δίκτυο της ύδρευσης για να καλύψει όλο το φάσμα των θερμοκρασιών από την ονομαστική θερμοκρασία του ψείκτη έως την ονομαστική θερμοκρασία του θερμοσίφωνα, ορίζοντας επίσης την απαιτούμενη ποσότητα νερού. Αυτή η συσκευή μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ενός μικρού αρτοποιείου έως και την βιομηχανία αρτοποιίας.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με:
• Όλα τα απαραίτητα φυσικά μέσα πρόληψης ατυχήματος όπως αυτά επιβάλλονται από τις ισχύουσες οδηγίες, όπως χαμηλή τάση χειριστηρίου.
• Πλήρες ηλεκτρικό πίνακα αρκετά προστατευμένο και απομονωμένο από το περίβλημα του μηχανήματος.
• Φίλτρα κατακράτησης σωματιδίων.

Ο ρόλος της θερμοκρασίας του νερού στο ψωμί
Ο ρόλος της θερμοκρασίας νερού στην παρασκευή της ζύμης είναι πολύ σημαντικός παράγοντας καθ’ ότι η θερμοκρασία της ζύμης, στο τέλος του ζυμώματος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 28°C.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:Τεχνικά χαρακτηριστικά μίκτη δοσομετρητή νερού
• Η φιλοσοφία κατασκευής του μίκτη είναι πρωτοποριακή και στηρίζεται στην αυτόματη μείξη κρύου – ύδρευσης η ζεστού – ύδρευσης νερού, χωρίς θερμομεικτική βάνα. Η θέση των τριόδων βανών θα πρέπει να είναι στην αντίστοιχη θέση.
• Λειτουργεί με την πίεση του δικτύου ύδρευσης και δεν απαιτείται αντλία σε περίπτωση που η θέση του είναι χαμηλότερη του ταχυζυμωτηρίου.
• Φέρει αυτόματο ηλεκτρονικό δοσομετρητή, όπου με την τοποθέτηση των απαιτούμενων λίτρων προς χρήσης, επιτυγχάνεται η ακριβή ποσότητα νερού δια την παρασκευή της ζύμης.
• Ηχητικό σήμα προειδοποίησης σε περίπτωση που η θερμοκρασία του νερού μείξης είναι διαφορετική της επιθυμητής.
• Χειροκίνητη λειτουργία.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών