ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 2 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (PL-50)

Πλαστικές Μηχανές πλάσεως ζύμης φρατζόλαςΧρήση. Η πλαστική μηχανή 2 κυλίνδρων επιτρέπει την διαμόρφωση της ζύμης σε σχήμα φρατζόλας και είναι ιδανική για πλάσιμο σκληρής και μαλακής ζύμης. Μήκος φρατζόλας, 10-40cm και βάρους 50-1500gr.

Λειτουργία. Η διαμόρφωση της ζύμης επιτυγχάνεται δια της συμπίεσης της ζύμης μεταξύ των δύο κυλίνδρων οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με περιστροφική κίνηση σε αντίθετη κατεύθυνση. Η μετάδοση της κίνησης επιτυγχάνεται με την βοήθεια  ηλεκτρομειωτήρα γραναζιών και αλυσίδας. Η λειτουργία της μηχανής αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:
• Τα κομμάτια ζύμης τοποθετούνται στην χοάνη της πλαστικής με το χέρι η με την βοήθεια της μεταφορικής ταινίας της Κοπτοδιαιρετικής (ζυγοκοπτικής).
• Κατόπιν η ζύμη διέρχεται από το πρώτο στάδιο διαμόρφωσης το οποίο αποτελείται από δύο παράλληλους περιστρεφόμενους κυλίνδρους των οποίων το κενό ανάμεσα τους μπορεί να αλλάξει, σύμφωνα με το είδος και βάρος της ζύμης, περιστρέφοντας το βολάν που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μηχανής.
• Μετά το πρώτο στάδιο η ζύμη πέφτει στην μεταφορική ταινία και την μεταφέρει στην πίσω πλευρά της μηχανής δια μέσου μιας μεταλλικής ανοξείδωτης ταινίας η οποία πιέζοντας την ζύμη την διαμορφώνει μερικώς σε φρατζόλα.
• Όταν η ζύμη φθάσει την πίσω πλευρά της μηχανής, πέφτει σε ένα διάκενο που δημιουργείται μεταξύ της μεταφορικής ταινίας και μίας, ρυθμιζόμενης σε ύψος, στρώσης και απ’ εκεί οδηγείται στην έξοδο και στο τραπέζι συλλογής. Το διάκενο μεταξύ της μεταφορικής ταινίας και της στρώσης χρησιμοποιείται δια την τελική μορφοποίηση της ζύμης σε φρατζόλα, σύμφωνα με το επιθυμητό μήκος και πλάτος της φρατζόλας. Το ύψος του διάκενου μπορεί να ρυθμιστεί από ένα βολάν που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της μηχανής.
Καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας ένας αξονικός ανεμιστήρας χρησιμοποιείται δια να στεγνώνει την μεταφορική ταινία.

Βασικός εξοπλισμός.Μηχανισμός πλαστικής μηχανής πλάσεως ζύμης
• Ανοξείδωτη εξωτερική επένδυση.
• Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας.
• Προστασία έναντι ατυχήματος.
• Τροχοί για  εύκολη μετακίνηση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά πλαστικής μηχανής πλάσεως ζύμης

Προαιρετικός εξοπλισμός.
• Σουσαμωτής, ο οποίος τοποθετείται στην μπροστινή πλευρά της μηχανής και πάνω από το τραπέζι συλλογής. Η λειτουργία του είναι ανεξάρτητη από την λειτουργία της μηχανής.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών

.

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 4 ΚΥΛΙΝΔΡΩΝ (PL-504)

Πλαστικές μηχανές πλάσεως ζύμης φρατζόλας αρτοποιίας τεσσάρων κυλίνδρωνΧρήση. Η πλαστική μηχανή τεσσάρων (4) κυλίνδρων είναι ιδανική για το πλάσιμο σκληρής και μαλακής ζύμης σε σχήμα φρατζόλας. Ρυθμίζοντας κατάλληλους μοχλούς πλάσης, δίνει φρατζόλες με ή χωρίς μυτερή άκρη, μήκους μέχρι 55cm, λαγάνα και φυτίλι για κριτσίνια και κουλούρια.
Λειτουργία. Η πλαστική μηχανή αρτοποιίας τεσσάρων κυλίνδρων επιτρέπει το φορμάρισμα -διαμόρφωση της ζύμης ώστε να πάρει την τελική μορφή αυτού που ονομάζουμε «φραντζόλα». Η περιστροφική λειτουργία μεταφέρει έξω την ζύμη αφού πρώτα έχει περάσει ανάμεσα από τέσσερις ανοξείδωτους κυλίνδρους οι οποίοι κινούνται περιστροφικά με αντίστροφη κίνηση. Η κίνηση μεταφέρετε  από τον ηλεκτρομειωτήρα μέσω οδοντωτών αλυσοτροχών και αλυσίδων.
Ο κύκλος λειτουργίας της πλαστικής μηχανής περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια επεξεργασίας της ζύμης:
• Η ζύμη εισέρχεται εντός της χοάνης φόρτωσης, η οποία είναι προστατευμένη με προφυλακτήρα για αποφυγή ενδεχόμενης επαφής των άκρων του χειριστή με τους κυλίνδρους που διαμορφώνουν την ζύμη. Η διοχέτευση της ζύμης εντός της χοάνης γίνεται είτε με το χέρι είτε με μεταφορική ταινία.
• Η ζύμη περνά την αρχική επεξεργασία έλασης, η οποία πραγματοποιείτε σε δύο στάδια, από παράλληλα περιστρεφόμενους κυλίνδρους, των οποίων το άνοιγμα μπορεί να ρυθμιστεί από τον χειριστή περιστρέφοντας τους χειρομοχλούς της μηχανής.
• Μετά το πρώτο και δεύτερο στάδιο έλασης η ζύμη συναντά έναν περιστρεφόμενο ιμάντα (κάτω στρώση) ο οποίος μεταφέρει την ζύμη προς το εμπρόσθιο μέρος της μηχανής. Στην διάρκεια αυτής της φάσης η ζύμη συμπιέζεται και κουλουριάζεται από το βάρος ενός μεταλλικού διχτύου για να πάρει μερικώς την μορφή φραντζόλας.Μέρη λειτουργία πλαστικής μηχανής πλάσεως ζύμης αρτοποιίας 4 κυλίνδρων PL-504
• Κατόπιν η ζύμη περιστρέφοντας, συμπιέζεται περισσότερο από την άνω και κάτω στρώση, και ωθείται προς το «τραπέζι» εξόδου. Το άνοιγμα μεταξύ της άνω και κάτω στρώσης χρησιμοποιείτε για να προσδώσει στην ζύμη το απαιτούμενο μήκος και πάχος και μπορεί να ρυθμιστεί από τον χειριστή περιστρέφοντας τους αντίστοιχους χειρομοχλούς στα δεξιά και αριστερά της μηχανής.
Στην διάρκεια της λειτουργίας, ένας αξονικός ανεμιστήρας στεγνώνει την κάτω στρώση.

Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με:
• Όλα τα φυσικά μέσα πρόληψης ατυχήματος όπως αυτά επιβάλλονται από τις ισχύουσες οδηγίες.
• Πλήρες ηλεκτρικό πίνακα αρκετά προστατευμένο και απομονωμένο από το περίβλημα της μηχανής.
• Τροχούς για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση στον χώρο εργασίας.
• Ρυθμιστές που δίνουν την δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για τον χειριστή, όσο αφορά το τελικό σχήμα του ψωμιού.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά.
• Ο σκελετός (πλαίσιο) της μηχανής είναι φτιαγμένος από χάλυβα κατασκευών πάχους 6 mm και περιλαμβάνει όλα τα μηχανικά μέρη που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία του φορμαρίσματος της ζύμης.
• Όλα τα υλικά που έρχονται σε άμεση επαφή με την ζύμη πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, υγιεινής, αξιοπιστίας και διάρκειας ζωής.
• Οι περιστρεφόμενοι άξονες είναι στηριγμένοι σε στεγανά έδρανα, τα οποία δεν χρειάζονται συντήρηση.
Η μετάδοση κίνησης γίνεται από αλυσοτροχούς και αλυσίδες, κάτι που κάνει την μηχανή απλή και περιορίζει στο ελάχιστο τους μηχανικούς κινδύνους.
Η πλαστική μηχανή αρτοποιίας τεσσάρων κυλίνδρων είναι κατάλληλη για σκληρή και μαλακή ζύμη και είναι σχεδιασμένη για πλάσιμο φραντζόλας μήκους 10 έως 55cm σε τεμάχια ζύμης βάρους 50-1500gr με παραγωγικότητα 1200τμχ./ώρα

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών

Εικόνες PL-504