ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ( AΖ-1και AZ-2 )

μεταφορικές ταινίες μεταφοράς ζύμης αναβατόριαXρήση. Η μεταφορική ταινία ζύμης χρησιμοποιείται για την αυτόματη μεταφορά των τεμαχίων από τη Ζυγοκοπτική στη Μηχανή Πλάσεως (Πλαστική). Συνεργάζεται με τις ζυγοκοπτικές τύπων ΖΚ και ΖΡ.

Λειτουργία. Με τη βοήθεια του ηλεκτρομειωτήρα περιστρέφεται η ταινία και μεταφέρονται τα τεμάχια της ζύμης, τα οποία στρογγυλοποιούνται μερικώς.
Το διπλό αναβατόριο AZ-2, στρογγυλοποιεί καλύτερα την ζύμη, με αποτέλεσμα, να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια οικονομικότερη λύση έναντι του κώνου στρογγυλοποίησης.

Τεχνική περιγραφή. μεταφορικές ταινίες μεταφοράς ζύμης τεχνικά χαρακτηριστικά
Αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Σωληνωτός σκελετός.
• Ανεξάρτητος μηχανισμός αλευρώματος ζύμης με λειτουργία on/off.
• Μεταφορική ταινία τροφίμων πάχους 3 χιλ.
• Τροχοί για εύκολη μετακίνηση.

.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών