ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΗ ( ΖΚ-14 )

Ζυγοκοπτικά Ογκομετρικό ζυγοκοπτικό ΖΚ-14 κοπτοδιαιρετική ζύμης

Χρήση. Πρόκειται για μηχάνημα αυτόματης ζύγισης και κοπής τεμαχίων κάθε είδους ζύμης. Τροφοδοτείται αυτόματα από το ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο ή απλά τοποθετώντας με το χέρι τη ζύμη στη χοάνη τροφοδοσίας. Μπορεί να τροφοδοτήσει την μηχανή πλάσης φρατζόλας (PL-50 ή PL-504) ή την προστόφα μέσω της μεταφορικής ταινίας (AZ-1 / AZ-2) και τη μηχανή πλάσης καρβελιού (κώνου CR-51).Ζυγοκοπτικό ZK-14 μαζί με μεταφορική ταινία AZ-1

Λειτουργία. Πρόκειται για μηχάνημα αυτόματης διαίρεσης και κοπής κάθε είδους ζύμης.
Τροφοδοτείται χειροκίνητα η από ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο, και μπορεί να τροφοδοτήσει την μηχανή πλάσεως φρατζόλας μέσω της μεταφορικής ταινίας (ΑΖ-1), η απ’ ευθείας την μηχανή πλάσεως καρβελιού (κώνου). Επίσης μπορεί να συνδυαστεί σε ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής ζύμης, που περιλαμβάνει:
Ταχυζυμωτήριο, Ανατροπή ταχυζυμωτηρίου, Κοπτοδιαιρετική, Κώνο ή αναβατόριο, Προστόφα και Πλαστική.

Η λειτουργία του στηρίζεται στην κλασσική μέθοδο διαίρεσης της ζύμης σε τεμάχια ίσης ποσότητας (όγκου), συνεπώς βάρους, με τη χρήση δύο εμβόλων, ενός προωθητικού και ενός μετρικού τα οποία λειτουργούν στους αντίστοιχους θαλάμους, προώθησης ζύμης και ογκομέτρησης ζύμης.

Η αρχή λειτουργίας της ζυγοκοπτικής είναι ως εξής :

Αρχή λειτουργείας ογκομετρικής ζυγοκοπτικής ογκομετρικών ζυγοκοπτικών1. Η ζύμη τροφοδοτείται μέσω της Χοάνης Προσαγωγής στον Θάλαμο προώθησης ζύμης.
2. Το έμβολο προώθησης ζύμης προωθεί ποσότητα ζύμης στον ογκομετρικό θάλαμο ενώ παράλληλα η λεπίδα κοπής αποχωρίζει την ποσότητα αυτή από τον υπόλοιπο όγκο ζύμης.
3. Η ογκομέτρηση  επιτυγχάνεται με γραμμική μετατόπιση του μετρικού εμβόλου στον ογκομετρικό θάλαμο του μετρικού εμβόλου. Κατόπιν ο ογκομετρικός θάλαμος κατέρχεται και όταν φθάσει στην κάτω θέση το μετρικό έμβολο σπρώχνει οριζοντίως το τεμάχιο ζύμης στην μεταφορική ταινία εξαγωγής.
4. Η χωρητικότητα του ογκομετρικού θαλάμου είναι αυξομειούμενη και ορίζεται από το μετρικό έμβολο, ανάλογα με το επιθυμητό βάρος (μέγεθος) των τεμαχίων. Η αυξομείωση του μεγέθους των τεμαχίων γίνεται γρήγορα και απλά με τη βοήθεια του Ρυθμιστή, που βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος. Τα τεμάχια μπορούν να έχουν βάρος από 90 ως 1400 gr. με Μονό Μετρικό Έμβολο. Για τεμάχια βάρους μικρότερου των 100 gr. (30-100 gr.) απαιτείται η χρήση Διπλού Μετρικού Εμβόλου, που διατίθεται ως επιπλέον εξάρτημα, κατ’ επιθυμία του αγοραστή. Το υπάρχον Μονό Μετρικό Έμβολο αντικαθίσταται εύκολα και γρήγορα με το Διπλό Μετρικό Έμβολο από τον ίδιο το χρήστη του μηχανήματος κατά βούληση.
Ο κοπτοδιαιρετικός μηχανισμός λιπαίνεται αυτομάτως στα έξι πλέον απαραίτητα σημεία του από αντλία έξι κυλίνδρων, ώστε να εξασφαλίζεται ομαλή λειτουργία των κινουμένων μερών.

Βασικός εξοπλισμός.
• Μετρικό έμβολο με δυνατότητα κοπής 900 τεμαχίων ανά ώρα, βάρους 80-1400g.
• Ανοξείδωτη Χοάνη Τροφοδοσίας ζύμης χωρητικότητας 65kg με ειδικό μηχανισμό ασφαλείας, σχεδιασμένο να μην εμποδίζει στην τροφοδοσία της ζύμης (είτε με το χέρι είτε με ανατροπέα ταχυζυμωτηρίου) και να διακόπτει την λειτουργία του μηχανήματος όταν για οποιονδήποτε λόγο κάποιος ακουμπήσει το στόμιο της χοάνης.
• Μεταφορική ταινία εξαγωγής (τροφίμων) πάχους 3mm με ανεξάρτητη κίνηση και χρονοκαθυστέρηση για την εξαγωγή τελευταίου κομματιού κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
• Αυτόματη αντλία ελαίου έξι (6) εμβόλων.
• Ανακύκλωση ελαίου.
• Λεπίδα κοπής ανοξείδωτη.
• Σκελετός από χάλυβα κατασκευών, St-37, πάχους 10mm.
• Ανοξείδωτη εξωτερική επένδυση.
• Πλήρης ηλεκτρολογικός πίνακας και χειριστήριο.
• Μηχανισμός αποσύμπλεξης του ηλεκτρομειωτήρα, τύπου cobbler, για την περίπτωση που κάποιο (ξένο) αντικείμενο εμπλακεί μέσα στο μηχάνημα.
• Τροχοί για  εύκολη μετακίνηση.

Προαιρετικός εξοπλισμός.Τεχνικά χαρακτηριστικά ζυγοκοπτικού ζυγοκοπτικής
• Μετρικό έμβολο (διπλό) με δυνατότητα κοπής 1.800 τεμαχίων ανά ώρα, βάρους 30 – 100g
• Χοάνη τροφοδοσίας ζύμης ανοξείδωτη, χωρητικότητας 200kg
• Αυξομειωτήρας στροφών (inverter) 50-100 RPM για δυνατότητα παραγωγής από 700 έως 1300 κομμάτια/ώρα (ή 1400 έως 2600 με διπλό έμβολο).
• Μετρητής τεμαχίων.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών

Εικόνες

.

.

ΖΥΓΟΚΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ (ZP)

Ζυγοκοπτικό ισπανικό ισπανικού τύπου αναρόφησηςΧρήση. Πρόκειται για μηχάνημα αυτόματης ζύγισης και κοπής τεμαχίων με πάνω από 60% περιεκτικότητα σε νερό. Τροφοδοτείται αυτόματα από το ανατρεπόμενο ταχυζυμωτήριο ή απλά τοποθετώντας με το χέρι τη ζύμη στη χοάνη τροφοδοσίας. Φέρει μεταφορική ταινία ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, για την μεταφορά των τεμαχίων, τα οποία στρογγυλοποιούνται μερικώς. Το ζυμάρι καταπονείται λιγότερο από την κλασσική μέθοδο των τριών χρόνων λειτουργίας.
Λειτουργία. Η λειτουργία του στηρίζεται στην  μέθοδο διαίρεσης της ζύμης σε τεμάχια ίσης ποσότητας (όγκου), συνεπώς βάρους, με τη χρήση ενός εμβόλου, το οποίο λειτουργεί και σαν ογκομετρικό και σαν προωθητικό μέσα στον ίδιο περιστρεφόμενο θάλαμο.

Τεχνική περιγραφή. Αποτελείται από τα εξής μέρη:
• Τον σκελετό του μηχανήματος όπου είναι τοποθετημένοι όλοι οι μηχανισμοί ογκομέτρησης και κίνησης.
• Μηχανισμός αυξομείωσης ταχύτητας για παραγωγή από 800 μέχρι 2200 τμχ./ώρα
• Την χοάνη προσαγωγής της ζύμης.
• Την μεταφορική ταινία με στρογγυλοποιητή και αλευρωτήρα.

Λήψη προσπέκτους και τεχνικών χαρακτηριστικών

Τεχνικά χαρακτηριστικά ζυγοκοπτικής ισπανικού τύπου