Προβολή και λήψη σχεδίων και οδηγιών εγκατάστασης κλιβάνων.

Απαιτήσεις σε παροχή ρεύματος, νερού, καμινάδας, και τεχνικά στοιχεία των αρτοκλιβάνων και των μηχανημάτων αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής της Clivanexport Στεφάνου Α.Ε.

Προβολή και λήψη μελέτης κατανάλωσης ηλεκτρικών κλιβάνων αρτοποιίας.

Προβολή και λήψη παρουσίασης βασικών αρχών για την τήρηση των κανόνων υγιεινής – Haccp στα αρτοποιεία